Polskie domy na wodzie - przepisy prawne

Polskie domy na wodzie - przepisy prawne

Od jakiegoś czasu na rynku nieruchomości jest pewien zastój, ponieważ ceny są dla większości osób nadal zbyt wysokie. Większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć między innymi różne alternatywne pomysły na własne cztery kąty. Taką ciekawą propozycją jest idea mieszkania na wodzie, która co jakiś czas się rozwija i pojawia także w naszym kraju.

O domach na wodzie coraz częściej można usłyszeć w wielu miejscach warto się więc tym tematem bliżej zainteresować.

Wprowadzenie

Charakterystyczne jest to, że nie chodzi tutaj o tradycyjne barki, które od dawna były na wodach, ale będą to przemyślane, rozbudowane specjalnie przygotowane konstrukcje, które tak naprawdę nie różnią się niczym od mieszkań tradycyjnych. Domy takie są popularne szczególnie w miastach, gdzie mamy rozwiniętą sieć kanałów wodnych. Pojawiają się między innymi w Amsterdamie czy Kopenhadze.

W Polsce największym w tym zakresie problemem jest nadal to, że praktycznie nie mamy uwarunkowań prawnych, które mogą na ten temat traktować. Brakuje w tym zakresie tradycji, dlatego również nie można się odwołać do wykładni prawa, która mogłaby na ten temat traktować. Tym samym taka propozycja zagospodarowania wód w dużej mierze będzie uzależniona od tego jakie szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą wypracowane oraz jak będzie interpretowana wykładnia już obowiązujących przepisów.

Polskie pływające domy

Prawo wodne

Rozważając Postawienie domu na wodzie należy brać pod uwagę różne przepisy między innymi ustawę Prawo wodne. Reguluje ona sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami a także zasady gospodarowania składnikami biorąc pod uwagę również to jak wygląda majątek Skarbu Państwa.

Prawo własności wód

Według obowiązującej ustawy wody mogą być publiczne i prywatne. Dlatego trzeba brać pod uwagę poszczególne rozgraniczenia, w korzystniejszej sytuacji będą bowiem osoby, które chcą budować dom na wodzie w ramach własnej nieruchomości, ponieważ na wodach publicznych będzie to znacząco utrudnione.

Prawo własności do gruntów

Obok sprawy związanej z prawą własności konieczne jest także ustalenie kto będzie właścicielem gruntów znajdujących się pod wodą. Przez grunty pokryte wodami rozumie się te, które tworzą dno i brzegi. Grunty te tak samo jak woda nie będą podlegać obrotowi cywilnoprawnemu a wiec istnieje ograniczenie możliwości podjęcia działań w tym zakresie, gdy chodzi o przygotowanie zabudowy dla tej właśnie nieruchomości.

Norbert Węglarczyk

Redakcja celarek.com.pl

kontakt@celarek.com.pl